Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

De samenstelling van het programma van de cursussen gebeurt na onderhoud met de stagiair of de vormingsverantwoordelijke. Dit kan gebeuren via telefoon of via een evaluatietest. De cursussen vinden plaats in het Talencentrum van Velm of op een te bepalen plaats.

Na afloop van de stage krijgt u een attest van deelname alsook een stagerapport met vermelding van het niveau dat u bereikt hebt.

 

cours privés de néerlandais

Privé-cursussen

Het programma is soepel en aangepast aan uw specifieke behoeften en persoonlijk werkritme.
Uurrooster kan aangepast worden aan de behoeften van de cursist.

Privé-cursus (1 leerling- 1 leraar) Modaliteit Prijs
module van 30u 10 x 3 eenheden € 990
module van 60u 20 x 3 eenheden € 1980
module van 120u 40 x 3 eenheden € 3960
Intensieve Privé-cursus (1 leerling- 1 leraar)
 
module van 30u per week € 1160
module van 45u per week € 1760

 

cours taget en anglais“Target” cursussen

Dit type cursussen hebben als welbepaald doel uw kennis in een specifieke situatie of domein (voorbereiding van congres of conferentie, buitenlandse reis, interview, onthaal, telefonische contacten,...) uit te breiden of te optimaliseren.

Target Privé-cursus (1 leerling- 1 leraar)
Prijs
Module van 12u (4 x 3 eenheden) € 480
Module van 30u (10 x 3 eenheden) € 1200

 

cours de groupe allemand

Bedrijfscursussen

De bedrijfscursussen worden samengesteld op basis van de concrete en specifieke behoeften die eigen zijn aan elke beroepsactiviteit. Het kan hier zowel om een privé-cursus als om een groepscursus gaan. 

 

Groepscursussen voor studenten

Het talencentrum van Velm biedt ook intensieve trainingen van vijf dagen in juli en augustus aan voor studenten in het hoger onderwijs. De definitieve samenstelling van het programma gebeurt via een evaluatietest. De lessen hebben plaats in het talencentrum van Velm. Deze cursussen worden georganiseerd op een interactieve manier om uw praktische kennis van de taal te verbeteren.

We werken in groepen van maximaal 10 personen van hetzelfde niveau.

Na afloop van de stage krijgt u op eenvoudige aanvraag, een attest van deelname alsook een stagerapport met vermelding van het niveau dat u bereikt hebt. De lessen hebben plaats in het talencentrum van maandag tot vrijdag van 9u tot 15u met een pauze van een uur rond 13u. Tijdens de middagpauze lunchen de studenten met hun leraar.

Module van 30 leseenheden
Prijs
Internaat € 500
Externaat € 350

 

De klassen worden samengesteld op basis van de resultaten van een begintest. De inhoud van de cursus wordt bepaald door de specifieke behoeften van de groep van studenten. Onze dynamische methode is afgestemd op de eigen behoeften en verwachtingen van de studenten en we laten ons daarbij niet te zeer beperken door stugge methodes zoals die in bepaalde welomlijnde programma’s of handboeken vastliggen.

Het doel is juist de persoonlijke communicatieve competentie uit te bouwen. De inhoud van de cursus staat dus volledig in functie van de reële concrete behoeften samen met de globale taalcompetentie van de student, het tijdsaanbod, de persoonlijkheid van de leerkracht en het gehele aanbod van de pedagogische en didactische middelen. Onze methode is dus principieel interactief (leerkracht - student): alles berust op het aanbrengen van de taalaspecten volgens het principe van imitatie, assimilatie, reproductie, integratie.

Wij baseren ons voor het behalen van resultaten op een team van leerkrachten dat zeer dynamisch te werk gaan en zich ten volle inzetten bij het nastreven van de doelstellingen. Ieder ven hen beschikt over ruime kwalificaties zowel op het gebied van de moderne vakdidactiek als op taalkundig vlak.

Een aantal audiovisuele middelen ondersteunen onze interactieve methode: taallabo, mediatheek (video-opname, tijdschriften, referentie-werken).

Het spreekt uiteraard voor zich dat om een optimaal effect te bereiken op de volledige inzet van de student een beroep gedaan wordt.